U staat bij mij op de eerste plaats, maar er kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht hebt.

Bent u ontevreden of hebt u een klacht, dan is het van belang dat u dit eerst met mij bespreekt. Wellicht kunnen wij samen toch tot een oplossing komen. Indien dit niet lukt zal ik u doorverwijzen naar de NVM-klachtenregeling.

NVM-klachtenregeling skge
Voor de uitvoering van de NVM-klachtenregeling is NVM-mondhygiënisten aangesloten bij de skge (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg).
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. De klachtenfunctionaris is neutraal en streeft ernaar de klacht tussen partijen op te lossen. De klachtenfunctionaris handelt naar eigen inzicht, is onafhankelijk en hoeft geen verantwoording af te leggen aan u of aan NVM-mondhygiënisten.
De klachtenfunctionaris stelt u bij ontvangst van de klacht op de hoogte van de procedure en de termijnen. U zult uiteindelijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht een beoordeling van de klacht moeten geven. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met vier weken indien dit voor zorgvuldige afwikkeling nodig is. Partijen mogen onderling een langere termijn voor afhandeling afspreken indien de duurzaamheid van de oplossing van de klacht dit wenst.

Contactgegevens klachtenfunctionaris skge
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

Telefoon: 088 – 022 9100
Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Klik hier voor het klachtenformulier van de SKGE.

Download hier de patiëntenfolder.


Stichting Geschilleninstantie Mondzorg, SGIM
Indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u als patiënt ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten, of zich te wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). Deze geschilleninstantie is door alle beroepsorganisaties in de mondzorg opgericht en doet uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie is gerechtigd uitspraak te doen in zaken met een schadebedrag tot maximaal €25.000.

Contactgegevens SGIM
Stichting Geschilleninstantie Mondzorg
Postbus 8003
3503 RA Utrecht

Telefoon: 030 – 686 8730
Klik hier om naar de website van de SGIM te gaan.