Krijgt u de kosten van uw behandeling van uw zorgverzekeraar terug of niet?

Vraag het uw zorgverzekeraar: bel of log in op de website van uw zorgverzekeraar. Het zou kunnen dat de zorgverzekeraar uw kosten vergoedt. Kijkt u uw polis hierop goed na.
Stuurt u toch vooral de nota’s naar uw zorgverzekeraar op.

Ben je jonger dan 18 jaar?
Dan zitten de meeste behandelingen voor je gebit in het basispakket. Dit betekent dat de zorgverzekeraar jouw kosten vergoedt.

Bent u 18 jaar of ouder?
Dan zitten de meeste behandelingen niet in het basispakket. Dat betekent dat u die zelf moet betalen.

Kunt u zich extra verzekeren voor de kosten van de behandeling?
Ja. Er bestaan aanvullende tandverzekeringen. Ga na of dit voor u een goede keuze is.

De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Vanaf 1 januari 2021 gelden de huidige tarieven.

Bij iedere prestatie (behandeling) hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Ook op de nota en eventuele begroting vindt u deze codes terug.

(Tand)verzekering uitzoeken?
Neemt u ook uw zorgverzekering aan het einde van het jaar weer onder de loep? Kijkt u dan goed naar welke soort zorgverzekering past bij wat u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld of u bij mij terecht kunt, de hoogte van de vergoedingen en het risico op bijbetalen. De vergoeding door de zorgverzekeraar verschilt per soort zorgverzekering. Weet waarin de verzekering van de verschillende verzekeraars van elkaar verschillen om tot een goede keuze te komen.