Volwassenen moeten, om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben afgesloten. Kinderen tot 18 jaar krijgen de mondzorg vanuit de basis- zorgverzekering vergoed.

De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Vanaf 1 januari 2020 gelden de huidige tarieven.

Bij iedere prestatie (behandeling) hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Ook op de nota en eventuele begroting vindt u deze codes terug.

Het zou kunnen dat sommige verzekeraars de zorg niet aan u vergoeden. Kijkt u uw polis hierop goed na.
Stuurt u toch vooral de nota’s naar uw zorgverzekeraar op.

Verzekering uitzoeken?

Neemt u ook uw zorgverzekering aan het einde van het jaar weer onder de loep? Kijkt u dan goed naar welke soort zorgverzekering past bij wat u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld of u terecht kunt bij de mondhygiënisten in uw buurt, de hoogte van de vergoedingen en het risico op bijbetalen. De vergoeding door de zorgverzekeraar verschilt per soort zorgverzekering. Weet waarin de verzekering van de verschillende verzekeraars van elkaar verschillen om tot een goede keuze te komen.